Doanh nghiệp liên quan tới Novaland gia hạn thành công lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng vừa gia hạn thành công lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng thêm 2 năm so với thời hạn ban đầu.