Bà Rịa - Vũng Tàu: GRDP bình quân đầu người đạt 8.078 USD

Năm 2023, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 8.078USD/người/năm. Tổng thu ngân sách ước đạt 95.067 tỷ đồng, đạt 107,31%.