Giá tăng cao nhất mọi thời đại, láng giềng Việt Nam nắm dự trữ một tài sản lên đến 130 tỷ USD

Giá mặt hàng này có thể còn tiếp tục tăng do có yếu tố thúc đẩy.