Thanh Hóa: Phát triển nhà ở xã hội, tăng thêm cơ hội an cư lạc nghiệp

Tại Thanh Hóa đang có nhiều dự án NƠXH đã và đang được triển khai, giúp những người có thu nhập thấp thêm cơ hội sở hữu nhà ở.