Chỉ với 500 triệu USD, một địa phương vượt Thái Nguyên, lọt top 5 nơi hút FDI nhiều nhất cả nước 11 tháng đầu năm 2022

Trong vòng một tháng, tổng vốn đăng ký đầu tư vào Hải Phòng tăng thêm 518 triệu USD, đưa tổng vốn FDI đăng ký vào Hải Phòng trong 11 tháng đầu năm đạt mức 1,8 tỷ USD. Kết quả, trong 11 tháng đầu năm 2022, Hải Phòng đã vượt Thái Nguyên để lọt top 5 địa phương thu hut FDI nhiều nhất cả nước.