Quảng Nam kiến nghị thu hồi 47,6 tỷ từ thanh tra

01/12/2023 20:31

Năm 2023, ngành thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển Cơ quan điều tra 4 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp.

Ngày 12/1, theo báo cáo của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, về lĩnh vực thanh tra, năm 2023, toàn tỉnh tiến hành 277 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 190 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra tại 469 đơn vị đã phát hiện sai phạm 67 tỷ đồng và 107.643,9 m2 đất.

Ngành thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 47,6 tỷ đồng và 98.208,5 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 19,6 tỷ đồng và 9.435,4 m2 đất.

Ngoài ra, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 278 cá nhân và cảnh cáo 2 cá nhân.

Đáng lưu ý, ngành thanh tra chuyển Cơ quan điều tra 4 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp.

Tiêu dùng & Dư luận - Quảng Nam kiến nghị thu hồi 47,6 tỷ từ thanh tra

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Số kết luận thanh tra toàn tỉnh theo dõi thực hiện trong năm 2023 là 274 kết luận; trong đó, có 156 kết luận thanh tra đã hoàn thành (chiếm 56,9% tổng số kết luận thanh tra được theo dõi thực hiện).

Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 50,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 66,2%); đã xử lý hành chính 236 tập thể (đạt tỷ lệ 86,1%) và 307 cá nhân (đạt tỷ lệ 94,2%); chưa xử lý 38 tập thể, 19 cá nhân.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 324 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 20.768 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 735 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 4,4 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 9,6 tỷ đồng.

Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 3 tỷ đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và 7,5 tỷ đồng thông qua hoạt động xử phạt hành chính (trong đó, đôn đốc thu hồi 1 tỷ đồng từ năm trước chuyển sang).

Ông Thanh nhìn nhận, năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; thực hiện 58 cuộc thanh tra đột xuất; thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả.

Công tác thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Bạn đang đọc bài viết "Quảng Nam kiến nghị thu hồi 47,6 tỷ từ thanh tra" tại chuyên mục Kinh tế. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 0359 276 785 hoặc gửi về địa chỉ email (bbt.dntd@gmail.com).